Reviewers Acknowledgement (IJPT)

Reviewers Acknowledgement

 • Alastair Walker
 • Chandan Guria
 • Chandra Sekhar Gahan
 • Freddy Humberto Escobar Macualo
 • Fu Yarong
 • Gilberto Espinosa-Paredes
 • Haiyong Zhang
 • Hao Chen
 • Hongen Dou
 • Jinben Wang
 • Jorge Luis Baliño
 • Kaifeng Hou
 • Kashy Aminian
 • Maryam Dashtebayaz
 • Olafuyi Olalekan Adisa
 • Otmanine Ghazi
 • Rabee Shamass
 • Shen Wenmin
 • Shi Juntai
 • Shi Xiaorong
 • Wang Furong
 • Wangliang Li
 • Wenquan Cui
 • Yang Xinjun
 • Zhang xing
 • Zhao-qing Liu